Raadplegingen


Er wordt steeds op afspraak gewerkt. Indien u een dringend probleem heeft, kan u contact opnemen met de praktijk (09/324 31 51). We zoeken dan samen naar een oplossing.

Indien u vermoedt meer tijd nodig te hebben (pre-operatief onderzoek, gesprek, medisch onderzoek in kader van verzekering, gynaecologisch onderzoek, kleine ingrepen,...) gelieve dan meerdere afspraken te voorzien.

Denk er aan om per persoon één afspraak te maken.

Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe. Bovendien vereist het afleveren van een voorschrift telkens een onderzoek. Voorschriften worden omwille van deze redenen enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en dus niet na telefonisch contact. Denk er aan om voldoende voorschriften te vragen tijdens de raadpleging.


  Voormiddag Namiddag/avond
  op afspraak op afspraak
maandag Dr. Nathalie Vandecaveye Dr. Fien Van Stappen
dinsdag Dr. Fien Van Stappen Dr. Nathalie Vandecaveye
woensdag Dr. Nathalie Vandecaveye Dr. Fien Van Stappen
donderdag Dr. Fien Van Stappen Dr. Nathalie Vandecaveye
vrijdag afwisselend afwisselend